Tyler Rake: Nhiệm Vụ Giải Cứu 2

Extraction 2 (2023)

Nội dung phim

Sau khi hầu như không qua khỏi vết thương nặng từ nhiệm vụ ở Dhaka, Bangladesh, Tyler Rake đã trở lại và nhóm của anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Tags

Bình luận