Đại Tống Thiếu Niên Chí Phần 2

Young Blood Season 2 (2023)

Nội dung phim

Dưới thời trị vì của Qingli, các điệp viên trẻ được đào tạo để duy trì hòa bình và ổn định giữa các nhóm dân tộc khác nhau trong triều đại Bắc Tống. Một đội sáu thành viên được thành lập bao gồm Yuan Zhong Xin thông minh, Zhao Jian xinh đẹp và sắc sảo, Xiao Jing, người không bao giờ giết người, Wang Kuan, người không bao giờ nói dối, Xue Ying, người luôn giữ mình và Wei Ya Nei, người có tính cách vui vẻ.

Tags

Bình luận