Sayen: Con Đường Sa Mạc

Sayen: La Ruta Seca (2023)

Nội dung phim

Sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Sayen đến Sa mạc Atacama để theo đuổi vai trò dẫn đầu trong nhiệm vụ chống lại Actaeon, tổ chức đa quốc gia chịu trách nhiệm về sự mất mát bi thảm của gia đình cô và sự tàn phá hệ sinh thái trên khắp Chile.

Tags

Bình luận