Ramana Nổi Loạn

Guntur Kaaram (2024)

Nội dung phim

Sau nhiều năm bị bỏ rơi, Ramana nhận được yêu cầu ký xác nhận cắt đứt hoàn toàn với người mẹ sắp trở thành Bộ Trưởng Bộ Luật của mình. Anh bắt đầu nổi loạn để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình...

Tags

Bình luận