Cuộc Phiêu Lưu Cùng Siêu Nhân

My Adventures with Superman (2023)

Nội dung phim

Clark Kent, hai mươi tuổi, Lois Lane thông minh và năng động, và người bạn thân nhất của họ Jimmy Olsen bắt đầu khám phá ra họ là ai và mọi thứ họ có thể hoàn thành cùng nhau với tư cách là một nhóm báo cáo điều tra tại Daily Planet.

Tags

Bình luận