Bơi Đêm

Night Swim (2024)

Nội dung phim

Một gia đình chuyển đến ngôi nhà mới mà không biết rằng bí mật đen tối từ quá khứ của ngôi nhà sẽ giải phóng một thế lực độc ác ở hồ bơi sân sau.

Tags

Bình luận