Tứ Trụ Vương: Người Thay Đổi Định Mệnh

Four Lords: The Destiny Changer (2024)

Nội dung phim

Geum Tae Young đã nghiên cứu Saju (bói theo lịch) để viết tiểu thuyết của riêng mình, nhưng tiểu thuyết của anh không thành công. Anh tình cờ gặp người tu khổ hạnh Myung Seung, người đã cho phép Geum Tae Young sử dụng văn phòng của mình là Myung Seung để bói toán cho Hall. Myung Seung nói với Geum Tae Young rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn ở đó như viết lại cuốn tiểu thuyết của mình. Một số khách hàng sẽ bước vào và Geum Tae Young có thể nói với họ rằng anh là học trò của Myung Seung và đọc vận mệnh cho họ. Ở đó, Geum Tae Young gặp gỡ khách hàng, dự đoán tương lai của họ và giúp họ thay đổi số phận.

Tags

Bình luận