Trừ Tam Hại

The Pig, the Snake and the Pigeon (2024)

Nội dung phim

Tham, sân, si vô độ là những tội ác và hình phạt mà cuộc đời cuối cùng sẽ phải đối mặt. Ai đang chơi ai? Không ai biết. The Pig, the Snake và Pigeon, một câu chuyện truyền thống của Trung Quốc có thể phản ánh hoàn cảnh của Chen Kui-Lin, nhân vật chính của bộ phim này.

Tags

Bình luận