Snoopy Giới Thiệu: Chào Mừng Bạn Về Nhà Franklin

Snoopy Presents: Welcome Home Franklin (2024)

Nội dung phim

Người mới đến Franklin gặp khó khăn khi hòa nhập với băng nhóm Peanuts. Khi biết về cuộc đua Soap Box Derby, anh ấy chắc chắn rằng chiến thắng trong cuộc đua cũng có nghĩa là chiến thắng những người bạn mới.

Tags

Bình luận