Quý Ông Thế Giới Ngầm (2024)

The Gentlemen (2024)

Nội dung phim

Eddie Horniman thừa kế một tài sản của gia đình, ban đầu không biết đây là quê hương của một đế chế ma túy do một tập đoàn không có kế hoạch bỏ đi.

Tags

Bình luận