Quái Xế Giao Hàng

Special Delivery (2022)

Nội dung phim

"Tôi giao tất cả mọi thứ mà dịch vụ bưu điện không xử lý." Eun-ha, là một nhân viên bãi rác bình thường, bí mật làm nhân viên giao hàng giải quyết các yêu cầu giao hàng bất thường.

Tags

Bình luận