Một Cuộc Đời

One Life (2024)

Nội dung phim

Ngài Nicholas 'Nicky' Winton, một nhà môi giới trẻ ở London, trong những tháng trước Thế chiến thứ hai, đã giải cứu hơn 600 trẻ em khỏi Tiệp Khắc do Đức Quốc xã chiếm đóng.

Tags

Bình luận