Nội dung phim

Triều đình hỗn loạn, hoàng quyền sụp đổ. Hoàng tôn Lý Nghi phụ trách trấn thủ biên quan bị buộc phải gánh vác trọng trách dẹp loạn. Chàng cùng Thôi Lâm, con gái duy nhất của tướng quân đang che giấu thân phận, mỗi người thống lĩnh một đội quân cùng cuốn vào cuộc chiến. Hai người đấu tranh trong tối ngoài sáng, ra chiêu hiểm giữa nhiều phe thế lực. Sau vô số các cuộc giao tranh, hai đối thủ ngang sức ngang tài yêu nhau lắm cắn nhau đau. Từ đó vẽ nên một chuyện tình lãng mạn, dùng giang sơn làm sính lễ, hai kẻ mạnh tay trong tay ngao du.

Tags

Bình luận