Hội Nghị Chết Chóc

The Conference (2023)

Nội dung phim

Trong kỳ nghỉ tưởng chừng vô hại, một nhóm nhân viên khu vực công đủ thành phần không chỉ chiến đấu với mối bất hòa của chính họ mà còn với tên sát nhân khát máu.

Tags

Bình luận