Hoạt Động Đặc Biệt: Lioness

Special Ops: Lioness (2023)

Nội dung phim

Joe cố gắng cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của cô ấy như mũi nhọn trong cuộc chiến chống khủng bố của CIA. Cô mời Cruz, một Marine Raider, làm đặc vụ bí mật trong Chương trình Lioness.

Tags

Bình luận