Echo

Echo (2024)

Nội dung phim

Maya Lopez phải đối mặt với quá khứ của mình, kết nối lại với nguồn gốc người Mỹ bản địa của mình và nắm lấy ý nghĩa của gia đình và cộng đồng nếu cô ấy hy vọng tiến về phía trước.

Tags

Bình luận