Di Hài Của Hitler

Burial (2022)

Nội dung phim

Một nhóm nhỏ lính Nga có nhiệm vụ đưa những hài cốt được phát hiện của Hitler về cho Stalin ở Moscow.

Tags

Bình luận