Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Như...? Phần 2

What If...? Season 2 (2023)

Nội dung phim

Tác phẩm được xây dựng trong bối cảnh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), nói về những biến cố có thể xảy ra nếu các sự kiện trong các phim điện ảnh của vũ trụ này không đi theo chiều hướng ban đầu...

Tags

Bình luận