Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Băng Nhóm Bất Hảo Phần 3

Star Wars: The Bad Batch Season 3 (2024)

Nội dung phim

Phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của The Bad Batch đào sâu vào các thí nghiệm nhân bản của Đế chế mới thành lập trên Núi Tantiss.

Tags

Bình luận