300 Chiến Binh (TM)

300 (2006)

Nội dung phim

Vua Leonidas của Sparta và một lực lượng 300 người chiến đấu với quân Ba Tư tại Thermopylae vào năm 480 trước Công nguyên

Tags

Bình luận