3 Ngày Ở Mã Lai

3 Days in Malay (2023)

Nội dung phim

Một nhóm nhỏ phải bảo vệ một sân bay trong ba ngày trước cuộc tấn công của quân Nhật trong cuộc chiến vì người Mã Lai trong Thế chiến 2.

Tags

Bình luận